Chính sách thanh toán : Quý khách hàng khi mua sắm tại www.thesilvertex.com có thể lựa chọn một trong các hình thức thanh toán sau để thuận tiện và nhanh nhất:

1/ Thanh toán khi nhận hàng (COD): quý khách sẽ thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao nhận.

2/ Thanh toán chuyển khoản: quý khách nếu ngại thanh toán tiền mặt có thể chuyển khoản cho chúng tôi theo thông tin tài khoản sau:

Tên tài khoản             : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ONESOURCE

Số kài Khoản             : 3171 0000 123 075

Ngân hàng                : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Nội dung                   : Họ tên + Sđt + Mã đơn hàng

Ngay sau khi nhận được thanh toán của khách hàng qua chuyển khoản, chúng tôi sẽ liên hệ lại để xác nhận thông tin đơn hàng và hỗ trợ giải quyết giao hàng theo đơn đặt hàng hoặc theo thỏa thuận trực tiếp với khách hàng. Nếu quá thời gian cam kết giao hàng mà khách hàng chưa nhận được sản phẩm có thể liên hệ hotline: +84-937 506 291 để được hỗ trợ giải đáp.

 

Payment policy: When shopping at www.thesilvertex.com you can choose one of the following payment methods for your convenience and fastest:

1/ Cash On Delivery (COD):  The customer will pay the cash directly with the courier staff.

2/ Transfer payments: If you are afraid to pay in cash, you can transfer to us according to the following account information:

Bank account Name             : ONESOURCE CO., LTD.

Bank account number         : 3171 0000 123 075

Bank name                            : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC (BIDV)

Subject                                   : Full Name + Phone no. + Order no.

After receiving the payment from the customer by transfer, we will contact you to confirm the information and support in the delivery of the goods according to the order or the agreement directly with the customer. If the delivery time is over, but the customer has not received the product, you can contact the hotline: +84-937 506 291 for help.

 

Newsletter